Chapter 1 INLEIDING

install.packages("bookdown")
# or the development version
# devtools::install_github("rstudio/bookdown")

Beste lezer,

Dit is het begin van mijn opensource boek. Hier schrijf ik nog een eerste brief.