Tidymodels opnieuw

Blog van Rebecca Barter onder de titel ‘Tidymodels: tidy machine learning in R’

Rebecca Barter, bewerking Harrie Jonkman true
04-22-2021

Tidymodels: een nette en consistente manier om met machine learning in R te werken

Tidyverse is misschien wel een van de grootste successen van R de laatste jaren. Het is een basispakket (een suite van pakketten) waarmee je heel veel statistiscche bewerkingen goed en betrekkelijk eenvoudig kunt uitvoeren. De laatste jaren is tidymodels ontwikkeld dat voor het modelleren van data het basispakket moet worden en het ontwikkelt zich vergelijkbaar de gereedschapskist van tidyverse maar dan op het gebied van machine learning.

Waarom tidymodels? Nou, het blijkt dat R een consistentieprobleem heeft. Omdat alles rondom machine learning door verschillende mensen is gemaakt, allemaal met verschillende principes, heeft alles een net iets andere interface gekregenen. Om de boel in lijn te houden is onderhand een frustrerende bezigheid. Enkele jaren geleden ontwikkelde Max Kuhn (nu bij RStudio in dienst) het caret R-pakket, dat is zo’n uniforme interface voor een groot aantal machine learning-modellen die er in R zijn. Het programma caret bestaat nog steeds, was in veel opzichten geweldig en is nog steeds goed te gebruiken. Maar in andere opzichten is het beperkt. Zo kan het vrij traag zijn, zelfs bij gebuik van data in bescheiden omvang.

caret was een geweldig uitgangspunt, dus RStudio heeft Max Kuhn ingehuurd om te werken aan een tidy versie van caret. Hij en veel anderen ontwikkelden de afgelopen jaren tidymodels.tidymodels is al een paar jaar in ontwikkeling en delen ervan waren al eerder uitgebracht. Die volledige versie is in het voorjaar van 2020 gepresenteerd en Barter schreef vlak daarvoor deze tutoriol. Ondertussen is het voldoende ontwikkeld als je het wil leren! Terwijl caret niet verder ontwikkeld wordt (je kunt caret blijven gebruiken en je bestaande caret-code werkt nog steeds, het pakket wordt alleen niet onderhouden), zal tidymodels het uiteindelijk overbodig maken.

Deze tutorial van Barter is gebaseerd op Alison Hill’s dia’s van Introduction to Machine Learning with the Tidyverse, die alle dia’s bevat voor de cursus die ze met Garrett Grolemund voor RStudio heeft voorbereid::conf(2020), en Edgar Ruiz’s Gentle introduction to tidymodels op de website van RStudio. In deze tutorial gaat zij ervan uit dat de gebruiker bepaalde basiskennis heeft, voornamelijk omgaan met dplyr (b.v. piping %>% en een functie zoals mutate()).

Wat is tidymodels?

Net als tidyverse, dat uit verschillende pakketten bestaat zoals ggplot2 en dplyr, zitten er ook in tidymodels enkele kernpakketten, zoals

Net zoals je de hele suite aan pakketten van tidyverse kunt binnenhalen door library(tidyverse) in te tikken. tidymodels bestaat dus uit verschillende pakketten en soms zal ik hieronder individuele pakketten noemen.

Eerst maar eens de boel klaarzetten

Als je deze pakketten nog niet hebt geïnstalleerd, moet je dat wel eerst doen (slechts één keer) door install.packages("tidymodels") te gebruiken. Vervolgens laad je bepaalde bibliotheken: tidymodels en tidyverse.

Rows: 768
Columns: 9
$ pregnant <dbl> 6, 1, 8, 1, 0, 5, 3, 10, 2, 8, 4, 10, 10, 1, 5, 7, …
$ glucose <dbl> 148, 85, 183, 89, 137, 116, 78, 115, 197, 125, 110,…
$ pressure <dbl> 72, 66, 64, 66, 40, 74, 50, 0, 70, 96, 92, 74, 80, …
$ triceps <dbl> 35, 29, 0, 23, 35, 0, 32, 0, 45, 0, 0, 0, 0, 23, 19…
$ insulin <dbl> 0, 0, 0, 94, 168, 0, 88, 0, 543, 0, 0, 0, 0, 846, 1…
$ mass   <dbl> 33.6, 26.6, 23.3, 28.1, 43.1, 25.6, 31.0, 35.3, 30.…
$ pedigree <dbl> 0.627, 0.351, 0.672, 0.167, 2.288, 0.201, 0.248, 0.…
$ age   <dbl> 50, 31, 32, 21, 33, 30, 26, 29, 53, 54, 30, 34, 57,…
$ diabetes <fct> pos, neg, pos, neg, pos, neg, pos, neg, pos, pos, n…

We zullen gebruik maken van de Pima Indian Women’s diabetes-dataset dat informatie bevat over de diabetes status van 768 Pima Indian vrouwen(diabetes). In de dataset zitten daarnaast enkele predictoren zoals het aantal zwangerschappen (pregnant), concentratie glucose (glucose), diastolische bloeddruk (pressure), triceps huidplooidikte (triceps), 2 uur serum insuline (insuline), BMI (mass), diabetes stamboom functie (pedigree) en hun leeftijd (age). Voor het geval je het je afvraagt, de Pima Indianen zijn een groep indianen die leven in een gebied dat bestaat uit wat nu centraal en zuidelijk Arizona is. De korte naam “Pima” zou afkomstig zijn van een zinsnede die “ik weet het niet” betekent, die ze herhaaldelijk gebruikten in hun eerste ontmoetingen met Spaanse kolonisten. Wikipedia bedankt!

  pregnant glucose pressure triceps insulin mass pedigree age
1     6   148    72   35    0 33.6  0.627 50
2     1   85    66   29    0 26.6  0.351 31
3     8   183    64    0    0 23.3  0.672 32
4     1   89    66   23   94 28.1  0.167 21
5     0   137    40   35   168 43.1  2.288 33
6     5   116    74    0    0 25.6  0.201 30
7     3   78    50   32   88 31.0  0.248 26
8     10   115    0    0    0 35.3  0.134 29
9     2   197    70   45   543 30.5  0.158 53
10     8   125    96    0    0 0.0  0.232 54
11     4   110    92    0    0 37.6  0.191 30
12    10   168    74    0    0 38.0  0.537 34
13    10   139    80    0    0 27.1  1.441 57
14     1   189    60   23   846 30.1  0.398 59
15     5   166    72   19   175 25.8  0.587 51
16     7   100    0    0    0 30.0  0.484 32
17     0   118    84   47   230 45.8  0.551 31
18     7   107    74    0    0 29.6  0.254 31
19     1   103    30   38   83 43.3  0.183 33
20     1   115    70   30   96 34.6  0.529 32
21     3   126    88   41   235 39.3  0.704 27
22     8   99    84    0    0 35.4  0.388 50
23     7   196    90    0    0 39.8  0.451 41
24     9   119    80   35    0 29.0  0.263 29
25    11   143    94   33   146 36.6  0.254 51
26    10   125    70   26   115 31.1  0.205 41
27     7   147    76    0    0 39.4  0.257 43
28     1   97    66   15   140 23.2  0.487 22
29    13   145    82   19   110 22.2  0.245 57
30     5   117    92    0    0 34.1  0.337 38
31     5   109    75   26    0 36.0  0.546 60
32     3   158    76   36   245 31.6  0.851 28
33     3   88    58   11   54 24.8  0.267 22
34     6   92    92    0    0 19.9  0.188 28
35    10   122    78   31    0 27.6  0.512 45
36     4   103    60   33   192 24.0  0.966 33
37    11   138    76    0    0 33.2  0.420 35
38     9   102    76   37    0 32.9  0.665 46
39     2   90    68   42    0 38.2  0.503 27
40     4   111    72   47   207 37.1  1.390 56
41     3   180    64   25   70 34.0  0.271 26
42     7   133    84    0    0 40.2  0.696 37
43     7   106    92   18    0 22.7  0.235 48
44     9   171   110   24   240 45.4  0.721 54
45     7   159    64    0    0 27.4  0.294 40
46     0   180    66   39    0 42.0  1.893 25
47     1   146    56    0    0 29.7  0.564 29
48     2   71    70   27    0 28.0  0.586 22
49     7   103    66   32    0 39.1  0.344 31
50     7   105    0    0    0 0.0  0.305 24
51     1   103    80   11   82 19.4  0.491 22
52     1   101    50   15   36 24.2  0.526 26
53     5   88    66   21   23 24.4  0.342 30
54     8   176    90   34   300 33.7  0.467 58
55     7   150    66   42   342 34.7  0.718 42
56     1   73    50   10    0 23.0  0.248 21
57     7   187    68   39   304 37.7  0.254 41
58     0   100    88   60   110 46.8  0.962 31
59     0   146    82    0    0 40.5  1.781 44
60     0   105    64   41   142 41.5  0.173 22
61     2   84    0    0    0 0.0  0.304 21
62     8   133    72    0    0 32.9  0.270 39
63     5   44    62    0    0 25.0  0.587 36
64     2   141    58   34   128 25.4  0.699 24
65     7   114    66    0    0 32.8  0.258 42
66     5   99    74   27    0 29.0  0.203 32
67     0   109    88   30    0 32.5  0.855 38
68     2   109    92    0    0 42.7  0.845 54
69     1   95    66   13   38 19.6  0.334 25
70     4   146    85   27   100 28.9  0.189 27
71     2   100    66   20   90 32.9  0.867 28
72     5   139    64   35   140 28.6  0.411 26
73    13   126    90    0    0 43.4  0.583 42
74     4   129    86   20   270 35.1  0.231 23
75     1   79    75   30    0 32.0  0.396 22
76     1    0    48   20    0 24.7  0.140 22
77     7   62    78    0    0 32.6  0.391 41
78     5   95    72   33    0 37.7  0.370 27
79     0   131    0    0    0 43.2  0.270 26
80     2   112    66   22    0 25.0  0.307 24
81     3   113    44   13    0 22.4  0.140 22
82     2   74    0    0    0 0.0  0.102 22
83     7   83    78   26   71 29.3  0.767 36
84     0   101    65   28    0 24.6  0.237 22
85     5   137   108    0    0 48.8  0.227 37
86     2   110    74   29   125 32.4  0.698 27
87    13   106    72   54    0 36.6  0.178 45
88     2   100    68   25   71 38.5  0.324 26
89    15   136    70   32   110 37.1  0.153 43
90     1   107    68   19    0 26.5  0.165 24
91     1   80    55    0    0 19.1  0.258 21
92     4   123    80   15   176 32.0  0.443 34
93     7   81    78   40   48 46.7  0.261 42
94     4   134    72    0    0 23.8  0.277 60
95     2   142    82   18   64 24.7  0.761 21
96     6   144    72   27   228 33.9  0.255 40
97     2   92    62   28    0 31.6  0.130 24
98     1   71    48   18   76 20.4  0.323 22
99     6   93    50   30   64 28.7  0.356 23
100    1   122    90   51   220 49.7  0.325 31
101    1   163    72    0    0 39.0  1.222 33
102    1   151    60    0    0 26.1  0.179 22
103    0   125    96    0    0 22.5  0.262 21
104    1   81    72   18   40 26.6  0.283 24
105    2   85    65    0    0 39.6  0.930 27
106    1   126    56   29   152 28.7  0.801 21
107    1   96   122    0    0 22.4  0.207 27
108    4   144    58   28   140 29.5  0.287 37
109    3   83    58   31   18 34.3  0.336 25
110    0   95    85   25   36 37.4  0.247 24
111    3   171    72   33   135 33.3  0.199 24
112    8   155    62   26   495 34.0  0.543 46
113    1   89    76   34   37 31.2  0.192 23
114    4   76    62    0    0 34.0  0.391 25
115    7   160    54   32   175 30.5  0.588 39
116    4   146    92    0    0 31.2  0.539 61
117    5   124    74    0    0 34.0  0.220 38
118    5   78    48    0    0 33.7  0.654 25
119    4   97    60   23    0 28.2  0.443 22
120    4   99    76   15   51 23.2  0.223 21
121    0   162    76   56   100 53.2  0.759 25
122    6   111    64   39    0 34.2  0.260 24
123    2   107    74   30   100 33.6  0.404 23
124    5   132    80    0    0 26.8  0.186 69
125    0   113    76    0    0 33.3  0.278 23
126    1   88    30   42   99 55.0  0.496 26
127    3   120    70   30   135 42.9  0.452 30
128    1   118    58   36   94 33.3  0.261 23
129    1   117    88   24   145 34.5  0.403 40
130    0   105    84    0    0 27.9  0.741 62
131    4   173    70   14   168 29.7  0.361 33
132    9   122    56    0    0 33.3  1.114 33
133    3   170    64   37   225 34.5  0.356 30
134    8   84    74   31    0 38.3  0.457 39
135    2   96    68   13   49 21.1  0.647 26
136    2   125    60   20   140 33.8  0.088 31
137    0   100    70   26   50 30.8  0.597 21
138    0   93    60   25   92 28.7  0.532 22
139    0   129    80    0    0 31.2  0.703 29
140    5   105    72   29   325 36.9  0.159 28
141    3   128    78    0    0 21.1  0.268 55
142    5   106    82   30    0 39.5  0.286 38
143    2   108    52   26   63 32.5  0.318 22
144    10   108    66    0    0 32.4  0.272 42
145    4   154    62   31   284 32.8  0.237 23
146    0   102    75   23    0 0.0  0.572 21
147    9   57    80   37    0 32.8  0.096 41
148    2   106    64   35   119 30.5  1.400 34
149    5   147    78    0    0 33.7  0.218 65
150    2   90    70   17    0 27.3  0.085 22
151    1   136    74   50   204 37.4  0.399 24
152    4   114    65    0    0 21.9  0.432 37
153    9   156    86   28   155 34.3  1.189 42
154    1   153    82   42   485 40.6  0.687 23
155    8   188    78    0    0 47.9  0.137 43
156    7   152    88   44    0 50.0  0.337 36
157    2   99    52   15   94 24.6  0.637 21
158    1   109    56   21   135 25.2  0.833 23
159    2   88    74   19   53 29.0  0.229 22
160    17   163    72   41   114 40.9  0.817 47
161    4   151    90   38    0 29.7  0.294 36
162    7   102    74   40   105 37.2  0.204 45
163    0   114    80   34   285 44.2  0.167 27
164    2   100    64   23    0 29.7  0.368 21
165    0   131    88    0    0 31.6  0.743 32
166    6   104    74   18   156 29.9  0.722 41
167    3   148    66   25    0 32.5  0.256 22
168    4   120    68    0    0 29.6  0.709 34
169    4   110    66    0    0 31.9  0.471 29
170    3   111    90   12   78 28.4  0.495 29
171    6   102    82    0    0 30.8  0.180 36
172    6   134    70   23   130 35.4  0.542 29
173    2   87    0   23    0 28.9  0.773 25
174    1   79    60   42   48 43.5  0.678 23
175    2   75    64   24   55 29.7  0.370 33
176    8   179    72   42   130 32.7  0.719 36
177    6   85    78    0    0 31.2  0.382 42
178    0   129   110   46   130 67.1  0.319 26
179    5   143    78    0    0 45.0  0.190 47
180    5   130    82    0    0 39.1  0.956 37
181    6   87    80    0    0 23.2  0.084 32
182    0   119    64   18   92 34.9  0.725 23
183    1    0    74   20   23 27.7  0.299 21
184    5   73    60    0    0 26.8  0.268 27
185    4   141    74    0    0 27.6  0.244 40
186    7   194    68   28    0 35.9  0.745 41
187    8   181    68   36   495 30.1  0.615 60
188    1   128    98   41   58 32.0  1.321 33
189    8   109    76   39   114 27.9  0.640 31
190    5   139    80   35   160 31.6  0.361 25
191    3   111    62    0    0 22.6  0.142 21
192    9   123    70   44   94 33.1  0.374 40
193    7   159    66    0    0 30.4  0.383 36
194    11   135    0    0    0 52.3  0.578 40
195    8   85    55   20    0 24.4  0.136 42
196    5   158    84   41   210 39.4  0.395 29
197    1   105    58    0    0 24.3  0.187 21
198    3   107    62   13   48 22.9  0.678 23
199    4   109    64   44   99 34.8  0.905 26
200    4   148    60   27   318 30.9  0.150 29
201    0   113    80   16    0 31.0  0.874 21
202    1   138    82    0    0 40.1  0.236 28
203    0   108    68   20    0 27.3  0.787 32
204    2   99    70   16   44 20.4  0.235 27
205    6   103    72   32   190 37.7  0.324 55
206    5   111    72   28    0 23.9  0.407 27
207    8   196    76   29   280 37.5  0.605 57
208    5   162   104    0    0 37.7  0.151 52
209    1   96    64   27   87 33.2  0.289 21
210    7   184    84   33    0 35.5  0.355 41
211    2   81    60   22    0 27.7  0.290 25
212    0   147    85   54    0 42.8  0.375 24
213    7   179    95   31    0 34.2  0.164 60
214    0   140    65   26   130 42.6  0.431 24
215    9   112    82   32   175 34.2  0.260 36
216    12   151    70   40   271 41.8  0.742 38
217    5   109    62   41   129 35.8  0.514 25
218    6   125    68   30   120 30.0  0.464 32
219    5   85    74   22    0 29.0  1.224 32
220    5   112    66    0    0 37.8  0.261 41
221    0   177    60   29   478 34.6  1.072 21
222    2   158    90    0    0 31.6  0.805 66
223    7   119    0    0    0 25.2  0.209 37
224    7   142    60   33   190 28.8  0.687 61
225    1   100    66   15   56 23.6  0.666 26
226    1   87    78   27   32 34.6  0.101 22
227    0   101    76    0    0 35.7  0.198 26
228    3   162    52   38    0 37.2  0.652 24
229    4   197    70   39   744 36.7  2.329 31
230    0   117    80   31   53 45.2  0.089 24
231    4   142    86    0    0 44.0  0.645 22
232    6   134    80   37   370 46.2  0.238 46
233    1   79    80   25   37 25.4  0.583 22
234    4   122    68    0    0 35.0  0.394 29
235    3   74    68   28   45 29.7  0.293 23
236    4   171    72    0    0 43.6  0.479 26
237    7   181    84   21   192 35.9  0.586 51
238    0   179    90   27    0 44.1  0.686 23
239    9   164    84   21    0 30.8  0.831 32
240    0   104    76    0    0 18.4  0.582 27
241    1   91    64   24    0 29.2  0.192 21
242    4   91    70   32   88 33.1  0.446 22
243    3   139    54    0    0 25.6  0.402 22
244    6   119    50   22   176 27.1  1.318 33
245    2   146    76   35   194 38.2  0.329 29
246    9   184    85   15    0 30.0  1.213 49
247    10   122    68    0    0 31.2  0.258 41
248    0   165    90   33   680 52.3  0.427 23
249    9   124    70   33   402 35.4  0.282 34
250    1   111    86   19    0 30.1  0.143 23
251    9   106    52    0    0 31.2  0.380 42
252    2   129    84    0    0 28.0  0.284 27
253    2   90    80   14   55 24.4  0.249 24
254    0   86    68   32    0 35.8  0.238 25
255    12   92    62    7   258 27.6  0.926 44
256    1   113    64   35    0 33.6  0.543 21
257    3   111    56   39    0 30.1  0.557 30
258    2   114    68   22    0 28.7  0.092 25
259    1   193    50   16   375 25.9  0.655 24
260    11   155    76   28   150 33.3  1.353 51
261    3   191    68   15   130 30.9  0.299 34
262    3   141    0    0    0 30.0  0.761 27
263    4   95    70   32    0 32.1  0.612 24
264    3   142    80   15    0 32.4  0.200 63
265    4   123    62    0    0 32.0  0.226 35
266    5   96    74   18   67 33.6  0.997 43
267    0   138    0    0    0 36.3  0.933 25
268    2   128    64   42    0 40.0  1.101 24
269    0   102    52    0    0 25.1  0.078 21
270    2   146    0    0    0 27.5  0.240 28
271    10   101    86   37    0 45.6  1.136 38
272    2   108    62   32   56 25.2  0.128 21
273    3   122    78    0    0 23.0  0.254 40
274    1   71    78   50   45 33.2  0.422 21
275    13   106    70    0    0 34.2  0.251 52
276    2   100    70   52   57 40.5  0.677 25
277    7   106    60   24    0 26.5  0.296 29
278    0   104    64   23   116 27.8  0.454 23
279    5   114    74    0    0 24.9  0.744 57
280    2   108    62   10   278 25.3  0.881 22
281    0   146    70    0    0 37.9  0.334 28
282    10   129    76   28   122 35.9  0.280 39
283    7   133    88   15   155 32.4  0.262 37
284    7   161    86    0    0 30.4  0.165 47
285    2   108    80    0    0 27.0  0.259 52
286    7   136    74   26   135 26.0  0.647 51
287    5   155    84   44   545 38.7  0.619 34
288    1   119    86   39   220 45.6  0.808 29
289    4   96    56   17   49 20.8  0.340 26
290    5   108    72   43   75 36.1  0.263 33
291    0   78    88   29   40 36.9  0.434 21
292    0   107    62   30   74 36.6  0.757 25
293    2   128    78   37   182 43.3  1.224 31
294    1   128    48   45   194 40.5  0.613 24
295    0   161    50    0    0 21.9  0.254 65
296    6   151    62   31   120 35.5  0.692 28
297    2   146    70   38   360 28.0  0.337 29
298    0   126    84   29   215 30.7  0.520 24
299    14   100    78   25   184 36.6  0.412 46
300    8   112    72    0    0 23.6  0.840 58
301    0   167    0    0    0 32.3  0.839 30
302    2   144    58   33   135 31.6  0.422 25
303    5   77    82   41   42 35.8  0.156 35
304    5   115    98    0    0 52.9  0.209 28
305    3   150    76    0    0 21.0  0.207 37
306    2   120    76   37   105 39.7  0.215 29
307    10   161    68   23   132 25.5  0.326 47
308    0   137    68   14   148 24.8  0.143 21
309    0   128    68   19   180 30.5  1.391 25
310    2   124    68   28   205 32.9  0.875 30
311    6   80    66   30    0 26.2  0.313 41
312    0   106    70   37   148 39.4  0.605 22
313    2   155    74   17   96 26.6  0.433 27
314    3   113    50   10   85 29.5  0.626 25
315    7   109    80   31    0 35.9  1.127 43
316    2   112    68   22   94 34.1  0.315 26
317    3   99    80   11   64 19.3  0.284 30
318    3   182    74    0    0 30.5  0.345 29
319    3   115    66   39   140 38.1  0.150 28
320    6   194    78    0    0 23.5  0.129 59
321    4   129    60   12   231 27.5  0.527 31
322    3   112    74   30    0 31.6  0.197 25
323    0   124    70   20    0 27.4  0.254 36
324    13   152    90   33   29 26.8  0.731 43
325    2   112    75   32    0 35.7  0.148 21
326    1   157    72   21   168 25.6  0.123 24
327    1   122    64   32   156 35.1  0.692 30
328    10   179    70    0    0 35.1  0.200 37
329    2   102    86   36   120 45.5  0.127 23
330    6   105    70   32   68 30.8  0.122 37
331    8   118    72   19    0 23.1  1.476 46
332    2   87    58   16   52 32.7  0.166 25
333    1   180    0    0    0 43.3  0.282 41
334    12   106    80    0    0 23.6  0.137 44
335    1   95    60   18   58 23.9  0.260 22
336    0   165    76   43   255 47.9  0.259 26
337    0   117    0    0    0 33.8  0.932 44
338    5   115    76    0    0 31.2  0.343 44
339    9   152    78   34   171 34.2  0.893 33
340    7   178    84    0    0 39.9  0.331 41
341    1   130    70   13   105 25.9  0.472 22
342    1   95    74   21   73 25.9  0.673 36
343    1    0    68   35    0 32.0  0.389 22
344    5   122    86    0    0 34.7  0.290 33
345    8   95    72    0    0 36.8  0.485 57
346    8   126    88   36   108 38.5  0.349 49
347    1   139    46   19   83 28.7  0.654 22
348    3   116    0    0    0 23.5  0.187 23
349    3   99    62   19   74 21.8  0.279 26
350    5    0    80   32    0 41.0  0.346 37
351    4   92    80    0    0 42.2  0.237 29
352    4   137    84    0    0 31.2  0.252 30
353    3   61    82   28    0 34.4  0.243 46
354    1   90    62   12   43 27.2  0.580 24
355    3   90    78    0    0 42.7  0.559 21
356    9   165    88    0    0 30.4  0.302 49
357    1   125    50   40   167 33.3  0.962 28
358    13   129    0   30    0 39.9  0.569 44
359    12   88    74   40   54 35.3  0.378 48
360    1   196    76   36   249 36.5  0.875 29
361    5   189    64   33   325 31.2  0.583 29
362    5   158    70    0    0 29.8  0.207 63
363    5   103   108   37    0 39.2  0.305 65
364    4   146    78    0    0 38.5  0.520 67
365    4   147    74   25   293 34.9  0.385 30
366    5   99    54   28   83 34.0  0.499 30
367    6   124    72    0    0 27.6  0.368 29
368    0   101    64   17    0 21.0  0.252 21
369    3   81    86   16   66 27.5  0.306 22
370    1   133   102   28   140 32.8  0.234 45
371    3   173    82   48   465 38.4  2.137 25
372    0   118    64   23   89 0.0  1.731 21
373    0   84    64   22   66 35.8  0.545 21
374    2   105    58   40   94 34.9  0.225 25
375    2   122    52   43   158 36.2  0.816 28
376    12   140    82   43   325 39.2  0.528 58
377    0   98    82   15   84 25.2  0.299 22
378    1   87    60   37   75 37.2  0.509 22
379    4   156    75    0    0 48.3  0.238 32
380    0   93   100   39   72 43.4  1.021 35
381    1   107    72   30   82 30.8  0.821 24
382    0   105    68   22    0 20.0  0.236 22
383    1   109    60    8   182 25.4  0.947 21
384    1   90    62   18   59 25.1  1.268 25
385    1   125    70   24   110 24.3  0.221 25
386    1   119    54   13   50 22.3  0.205 24
387    5   116    74   29    0 32.3  0.660 35
388    8   105   100   36    0 43.3  0.239 45
389    5   144    82   26   285 32.0  0.452 58
390    3   100    68   23   81 31.6  0.949 28
391    1   100    66   29   196 32.0  0.444 42
392    5   166    76    0    0 45.7  0.340 27
393    1   131    64   14   415 23.7  0.389 21
394    4   116    72   12   87 22.1  0.463 37
395    4   158    78    0    0 32.9  0.803 31
396    2   127    58   24   275 27.7  1.600 25
397    3   96    56   34   115 24.7  0.944 39
398    0   131    66   40    0 34.3  0.196 22
399    3   82    70    0    0 21.1  0.389 25
400    3   193    70   31    0 34.9  0.241 25
401    4   95    64    0    0 32.0  0.161 31
402    6   137    61    0    0 24.2  0.151 55
403    5   136    84   41   88 35.0  0.286 35
404    9   72    78   25    0 31.6  0.280 38
405    5   168    64    0    0 32.9  0.135 41
406    2   123    48   32   165 42.1  0.520 26
407    4   115    72    0    0 28.9  0.376 46
408    0   101    62    0    0 21.9  0.336 25
409    8   197    74    0    0 25.9  1.191 39
410    1   172    68   49   579 42.4  0.702 28
411    6   102    90   39    0 35.7  0.674 28
412    1   112    72   30   176 34.4  0.528 25
413    1   143    84   23   310 42.4  1.076 22
414    1   143    74   22   61 26.2  0.256 21
415    0   138    60   35   167 34.6  0.534 21
416    3   173    84   33   474 35.7  0.258 22
417    1   97    68   21    0 27.2  1.095 22
418    4   144    82   32    0 38.5  0.554 37
419    1   83    68    0    0 18.2  0.624 27
420    3   129    64   29   115 26.4  0.219 28
421    1   119    88   41   170 45.3  0.507 26
422    2   94    68   18   76 26.0  0.561 21
423    0   102    64   46   78 40.6  0.496 21
424    2   115    64   22    0 30.8  0.421 21
425    8   151    78   32   210 42.9  0.516 36
426    4   184    78   39   277 37.0  0.264 31
427    0   94    0    0    0 0.0  0.256 25
428    1   181    64   30   180 34.1  0.328 38
429    0   135    94   46   145 40.6  0.284 26
430    1   95    82   25   180 35.0  0.233 43
431    2   99    0    0    0 22.2  0.108 23
432    3   89    74   16   85 30.4  0.551 38
433    1   80    74   11   60 30.0  0.527 22
434    2   139    75    0    0 25.6  0.167 29
435    1   90    68    8    0 24.5  1.138 36
436    0   141    0    0    0 42.4  0.205 29
437    12   140    85   33    0 37.4  0.244 41
438    5   147    75    0    0 29.9  0.434 28
439    1   97    70   15    0 18.2  0.147 21
440    6   107    88    0    0 36.8  0.727 31
441    0   189   104   25    0 34.3  0.435 41
442    2   83    66   23   50 32.2  0.497 22
443    4   117    64   27   120 33.2  0.230 24
444    8   108    70    0    0 30.5  0.955 33
445    4   117    62   12    0 29.7  0.380 30
446    0   180    78   63   14 59.4  2.420 25
447    1   100    72   12   70 25.3  0.658 28
448    0   95    80   45   92 36.5  0.330 26
449    0   104    64   37   64 33.6  0.510 22
450    0   120    74   18   63 30.5  0.285 26
451    1   82    64   13   95 21.2  0.415 23
452    2   134    70    0    0 28.9  0.542 23
453    0   91    68   32   210 39.9  0.381 25
454    2   119    0    0    0 19.6  0.832 72
455    2   100    54   28   105 37.8  0.498 24
456    14   175    62   30    0 33.6  0.212 38
457    1   135    54    0    0 26.7  0.687 62
458    5   86    68   28   71 30.2  0.364 24
459    10   148    84   48   237 37.6  1.001 51
460    9   134    74   33   60 25.9  0.460 81
461    9   120    72   22   56 20.8  0.733 48
462    1   71    62    0    0 21.8  0.416 26
463    8   74    70   40   49 35.3  0.705 39
464    5   88    78   30    0 27.6  0.258 37
465    10   115    98    0    0 24.0  1.022 34
466    0   124    56   13   105 21.8  0.452 21
467    0   74    52   10   36 27.8  0.269 22
468    0   97    64   36   100 36.8  0.600 25
469    8   120    0    0    0 30.0  0.183 38
470    6   154    78   41   140 46.1  0.571 27
471    1   144    82   40    0 41.3  0.607 28
472    0   137    70   38    0 33.2  0.170 22
473    0   119    66   27    0 38.8  0.259 22
474    7   136    90    0    0 29.9  0.210 50
475    4   114    64    0    0 28.9  0.126 24
476    0   137    84   27    0 27.3  0.231 59
477    2   105    80   45   191 33.7  0.711 29
478    7   114    76   17   110 23.8  0.466 31
479    8   126    74   38   75 25.9  0.162 39
480    4   132    86   31    0 28.0  0.419 63
481    3   158    70   30   328 35.5  0.344 35
482    0   123    88   37    0 35.2  0.197 29
483    4   85    58   22   49 27.8  0.306 28
484    0   84    82   31   125 38.2  0.233 23
485    0   145    0    0    0 44.2  0.630 31
486    0   135    68   42   250 42.3  0.365 24
487    1   139    62   41   480 40.7  0.536 21
488    0   173    78   32   265 46.5  1.159 58
489    4   99    72   17    0 25.6  0.294 28
490    8   194    80    0    0 26.1  0.551 67
491    2   83    65   28   66 36.8  0.629 24
492    2   89    90   30    0 33.5  0.292 42
493    4   99    68   38    0 32.8  0.145 33
494    4   125    70   18   122 28.9  1.144 45
495    3   80    0    0    0 0.0  0.174 22
496    6   166    74    0    0 26.6  0.304 66
497    5   110    68    0    0 26.0  0.292 30
498    2   81    72   15   76 30.1  0.547 25
499    7   195    70   33   145 25.1  0.163 55
500    6   154    74   32   193 29.3  0.839 39
501    2   117    90   19   71 25.2  0.313 21
502    3   84    72   32    0 37.2  0.267 28
503    6    0    68   41    0 39.0  0.727 41
504    7   94    64   25   79 33.3  0.738 41
505    3   96    78   39    0 37.3  0.238 40
506    10   75    82    0    0 33.3  0.263 38
507    0   180    90   26   90 36.5  0.314 35
508    1   130    60   23   170 28.6  0.692 21
509    2   84    50   23   76 30.4  0.968 21
510    8   120    78    0    0 25.0  0.409 64
511    12   84    72   31    0 29.7  0.297 46
512    0   139    62   17   210 22.1  0.207 21
513    9   91    68    0    0 24.2  0.200 58
514    2   91    62    0    0 27.3  0.525 22
515    3   99    54   19   86 25.6  0.154 24
516    3   163    70   18   105 31.6  0.268 28
517    9   145    88   34   165 30.3  0.771 53
518    7   125    86    0    0 37.6  0.304 51
519    13   76    60    0    0 32.8  0.180 41
520    6   129    90    7   326 19.6  0.582 60
521    2   68    70   32   66 25.0  0.187 25
522    3   124    80   33   130 33.2  0.305 26
523    6   114    0    0    0 0.0  0.189 26
524    9   130    70    0    0 34.2  0.652 45
525    3   125    58    0    0 31.6  0.151 24
526    3   87    60   18    0 21.8  0.444 21
527    1   97    64   19   82 18.2  0.299 21
528    3   116    74   15   105 26.3  0.107 24
529    0   117    66   31   188 30.8  0.493 22
530    0   111    65    0    0 24.6  0.660 31
531    2   122    60   18   106 29.8  0.717 22
532    0   107    76    0    0 45.3  0.686 24
533    1   86    66   52   65 41.3  0.917 29
534    6   91    0    0    0 29.8  0.501 31
535    1   77    56   30   56 33.3  1.251 24
536    4   132    0    0    0 32.9  0.302 23
537    0   105    90    0    0 29.6  0.197 46
538    0   57    60    0    0 21.7  0.735 67
539    0   127    80   37   210 36.3  0.804 23
540    3   129    92   49   155 36.4  0.968 32
541    8   100    74   40   215 39.4  0.661 43
542    3   128    72   25   190 32.4  0.549 27
543    10   90    85   32    0 34.9  0.825 56
544    4   84    90   23   56 39.5  0.159 25
545    1   88    78   29   76 32.0  0.365 29
546    8   186    90   35   225 34.5  0.423 37
547    5   187    76   27   207 43.6  1.034 53
548    4   131    68   21   166 33.1  0.160 28
549    1   164    82   43   67 32.8  0.341 50
550    4   189   110   31    0 28.5  0.680 37
551    1   116    70   28    0 27.4  0.204 21
552    3   84    68   30   106 31.9  0.591 25
553    6   114    88    0    0 27.8  0.247 66
554    1   88    62   24   44 29.9  0.422 23
555    1   84    64   23   115 36.9  0.471 28
556    7   124    70   33   215 25.5  0.161 37
557    1   97    70   40    0 38.1  0.218 30
558    8   110    76    0    0 27.8  0.237 58
559    11   103    68   40    0 46.2  0.126 42
560    11   85    74    0    0 30.1  0.300 35
561    6   125    76    0    0 33.8  0.121 54
562    0   198    66   32   274 41.3  0.502 28
563    1   87    68   34   77 37.6  0.401 24
564    6   99    60   19   54 26.9  0.497 32
565    0   91    80    0    0 32.4  0.601 27
566    2   95    54   14   88 26.1  0.748 22
567    1   99    72   30   18 38.6  0.412 21
568    6   92    62   32   126 32.0  0.085 46
569    4   154    72   29   126 31.3  0.338 37
570    0   121    66   30   165 34.3  0.203 33
571    3   78    70    0    0 32.5  0.270 39
572    2   130    96    0    0 22.6  0.268 21
573    3   111    58   31   44 29.5  0.430 22
574    2   98    60   17   120 34.7  0.198 22
575    1   143    86   30   330 30.1  0.892 23
576    1   119    44   47   63 35.5  0.280 25
577    6   108    44   20   130 24.0  0.813 35
578    2   118    80    0    0 42.9  0.693 21
579    10   133    68    0    0 27.0  0.245 36
580    2   197    70   99    0 34.7  0.575 62
581    0   151    90   46    0 42.1  0.371 21
582    6   109    60   27    0 25.0  0.206 27
583    12   121    78   17    0 26.5  0.259 62
584    8   100    76    0    0 38.7  0.190 42
585    8   124    76   24   600 28.7  0.687 52
586    1   93    56   11    0 22.5  0.417 22
587    8   143    66    0    0 34.9  0.129 41
588    6   103    66    0    0 24.3  0.249 29
589    3   176    86   27   156 33.3  1.154 52
590    0   73    0    0    0 21.1  0.342 25
591    11   111    84   40    0 46.8  0.925 45
592    2   112    78   50   140 39.4  0.175 24
593    3   132    80    0    0 34.4  0.402 44
594    2   82    52   22   115 28.5  1.699 25
595    6   123    72   45   230 33.6  0.733 34
596    0   188    82   14   185 32.0  0.682 22
597    0   67    76    0    0 45.3  0.194 46
598    1   89    24   19   25 27.8  0.559 21
599    1   173    74    0    0 36.8  0.088 38
600    1   109    38   18   120 23.1  0.407 26
601    1   108    88   19    0 27.1  0.400 24
602    6   96    0    0    0 23.7  0.190 28
603    1   124    74   36    0 27.8  0.100 30
604    7   150    78   29   126 35.2  0.692 54
605    4   183    0    0    0 28.4  0.212 36
606    1   124    60   32    0 35.8  0.514 21
607    1   181    78   42   293 40.0  1.258 22
608    1   92    62   25   41 19.5  0.482 25
609    0   152    82   39   272 41.5  0.270 27
610    1   111    62   13   182 24.0  0.138 23
611    3   106    54   21   158 30.9  0.292 24
612    3   174    58   22   194 32.9  0.593 36
613    7   168    88   42   321 38.2  0.787 40
614    6   105    80   28    0 32.5  0.878 26
615    11   138    74   26   144 36.1  0.557 50
616    3   106    72    0    0 25.8  0.207 27
617    6   117    96    0    0 28.7  0.157 30
618    2   68    62   13   15 20.1  0.257 23
619    9   112    82   24    0 28.2  1.282 50
620    0   119    0    0    0 32.4  0.141 24
621    2   112    86   42   160 38.4  0.246 28
622    2   92    76   20    0 24.2  1.698 28
623    6   183    94    0    0 40.8  1.461 45
624    0   94    70   27   115 43.5  0.347 21
625    2   108    64    0    0 30.8  0.158 21
626    4   90    88   47   54 37.7  0.362 29
627    0   125    68    0    0 24.7  0.206 21
628    0   132    78    0    0 32.4  0.393 21
629    5   128    80    0    0 34.6  0.144 45
630    4   94    65   22    0 24.7  0.148 21
631    7   114    64    0    0 27.4  0.732 34
632    0   102    78   40   90 34.5  0.238 24
633    2   111    60    0    0 26.2  0.343 23
634    1   128    82   17   183 27.5  0.115 22
635    10   92    62    0    0 25.9  0.167 31
636    13   104    72    0    0 31.2  0.465 38
637    5   104    74    0    0 28.8  0.153 48
638    2   94    76   18   66 31.6  0.649 23
639    7   97    76   32   91 40.9  0.871 32
640    1   100    74   12   46 19.5  0.149 28
641    0   102    86   17   105 29.3  0.695 27
642    4   128    70    0    0 34.3  0.303 24
643    6   147    80    0    0 29.5  0.178 50
644    4   90    0    0    0 28.0  0.610 31
645    3   103    72   30   152 27.6  0.730 27
646    2   157    74   35   440 39.4  0.134 30
647    1   167    74   17   144 23.4  0.447 33
648    0   179    50   36   159 37.8  0.455 22
649    11   136    84   35   130 28.3  0.260 42
650    0   107    60   25    0 26.4  0.133 23
651    1   91    54   25   100 25.2  0.234 23
652    1   117    60   23   106 33.8  0.466 27
653    5   123    74   40   77 34.1  0.269 28
654    2   120    54    0    0 26.8  0.455 27
655    1   106    70   28   135 34.2  0.142 22
656    2   155    52   27   540 38.7  0.240 25
657    2   101    58   35   90 21.8  0.155 22
658    1   120    80   48   200 38.9  1.162 41
659    11   127   106    0    0 39.0  0.190 51
660    3   80    82   31   70 34.2  1.292 27
661    10   162    84    0    0 27.7  0.182 54
662    1   199    76   43    0 42.9  1.394 22
663    8   167   106   46   231 37.6  0.165 43
664    9   145    80   46   130 37.9  0.637 40
665    6   115    60   39    0 33.7  0.245 40
666    1   112    80   45   132 34.8  0.217 24
667    4   145    82   18    0 32.5  0.235 70
668    10   111    70   27    0 27.5  0.141 40
669    6   98    58   33   190 34.0  0.430 43
670    9   154    78   30   100 30.9  0.164 45
671    6   165    68   26   168 33.6  0.631 49
672    1   99    58   10    0 25.4  0.551 21
673    10   68   106   23   49 35.5  0.285 47
674    3   123   100   35   240 57.3  0.880 22
675    8   91    82    0    0 35.6  0.587 68
676    6   195    70    0    0 30.9  0.328 31
677    9   156    86    0    0 24.8  0.230 53
678    0   93    60    0    0 35.3  0.263 25
679    3   121    52    0    0 36.0  0.127 25
680    2   101    58   17   265 24.2  0.614 23
681    2   56    56   28   45 24.2  0.332 22
682    0   162    76   36    0 49.6  0.364 26
683    0   95    64   39   105 44.6  0.366 22
684    4   125    80    0    0 32.3  0.536 27
685    5   136    82    0    0 0.0  0.640 69
686    2   129    74   26   205 33.2  0.591 25
687    3   130    64    0    0 23.1  0.314 22
688    1   107    50   19    0 28.3  0.181 29
689    1   140    74   26   180 24.1  0.828 23
690    1   144    82   46   180 46.1  0.335 46
691    8   107    80    0    0 24.6  0.856 34
692    13   158   114    0    0 42.3  0.257 44
693    2   121    70   32   95 39.1  0.886 23
694    7   129    68   49   125 38.5  0.439 43
695    2   90    60    0    0 23.5  0.191 25
696    7   142    90   24   480 30.4  0.128 43
697    3   169    74   19   125 29.9  0.268 31
698    0   99    0    0    0 25.0  0.253 22
699    4   127    88   11   155 34.5  0.598 28
700    4   118    70    0    0 44.5  0.904 26
701    2   122    76   27   200 35.9  0.483 26
702    6   125    78   31    0 27.6  0.565 49
703    1   168    88   29    0 35.0  0.905 52
704    2   129    0    0    0 38.5  0.304 41
705    4   110    76   20   100 28.4  0.118 27
706    6   80    80   36    0 39.8  0.177 28
707    10   115    0    0    0 0.0  0.261 30
708    2   127    46   21   335 34.4  0.176 22
709    9   164    78    0    0 32.8  0.148 45
710    2   93    64   32   160 38.0  0.674 23
711    3   158    64   13   387 31.2  0.295 24
712    5   126    78   27   22 29.6  0.439 40
713    10   129    62   36    0 41.2  0.441 38
714    0   134    58   20   291 26.4  0.352 21
715    3   102    74    0    0 29.5  0.121 32
716    7   187    50   33   392 33.9  0.826 34
717    3   173    78   39   185 33.8  0.970 31
718    10   94    72   18    0 23.1  0.595 56
719    1   108    60   46   178 35.5  0.415 24
720    5   97    76   27    0 35.6  0.378 52
721    4   83    86   19    0 29.3  0.317 34
722    1   114    66   36   200 38.1  0.289 21
723    1   149    68   29   127 29.3  0.349 42
724    5   117    86   30   105 39.1  0.251 42
725    1   111    94    0    0 32.8  0.265 45
726    4   112    78   40    0 39.4  0.236 38
727    1   116    78   29   180 36.1  0.496 25
728    0   141    84   26    0 32.4  0.433 22
729    2   175    88    0    0 22.9  0.326 22
730    2   92    52    0    0 30.1  0.141 22
731    3   130    78   23   79 28.4  0.323 34
732    8   120    86    0    0 28.4  0.259 22
733    2   174    88   37   120 44.5  0.646 24
734    2   106    56   27   165 29.0  0.426 22
735    2   105    75    0    0 23.3  0.560 53
736    4   95    60   32    0 35.4  0.284 28
737    0   126    86   27   120 27.4  0.515 21
738    8   65    72   23    0 32.0  0.600 42
739    2   99    60   17   160 36.6  0.453 21
740    1   102    74    0    0 39.5  0.293 42
741    11   120    80   37   150 42.3  0.785 48
742    3   102    44   20   94 30.8  0.400 26
743    1   109    58   18   116 28.5  0.219 22
744    9   140    94    0    0 32.7  0.734 45
745    13   153    88   37   140 40.6  1.174 39
746    12   100    84   33   105 30.0  0.488 46
747    1   147    94   41    0 49.3  0.358 27
748    1   81    74   41   57 46.3  1.096 32
749    3   187    70   22   200 36.4  0.408 36
750    6   162    62    0    0 24.3  0.178 50
751    4   136    70    0    0 31.2  1.182 22
752    1   121    78   39   74 39.0  0.261 28
753    3   108    62   24    0 26.0  0.223 25
754    0   181    88   44   510 43.3  0.222 26
755    8   154    78   32    0 32.4  0.443 45
756    1   128    88   39   110 36.5  1.057 37
757    7   137    90   41    0 32.0  0.391 39
758    0   123    72    0    0 36.3  0.258 52
759    1   106    76    0    0 37.5  0.197 26
760    6   190    92    0    0 35.5  0.278 66
761    2   88    58   26   16 28.4  0.766 22
762    9   170    74   31    0 44.0  0.403 43
763    9   89    62    0    0 22.5  0.142 33
764    10   101    76   48   180 32.9  0.171 63
765    2   122    70   27    0 36.8  0.340 27
766    5   121    72   23   112 26.2  0.245 30
767    1   126    60    0    0 30.1  0.349 47
768    1   93    70   31    0 30.4  0.315 23
  diabetes
1    pos
2    neg
3    pos
4    neg
5    pos
6    neg
7    pos
8    neg
9    pos
10    pos
11    neg
12    pos
13    neg
14    pos
15    pos
16    pos
17    pos
18    pos
19    neg
20    pos
21    neg
22    neg
23    pos
24    pos
25    pos
26    pos
27    pos
28    neg
29    neg
30    neg
31    neg
32    pos
33    neg
34    neg
35    neg
36    neg
37    neg
38    pos
39    pos
40    pos
41    neg
42    neg
43    neg
44    pos
45    neg
46    pos
47    neg
48    neg
49    pos
50    neg
51    neg
52    neg
53    neg
54    pos
55    neg
56    neg
57    pos
58    neg
59    neg
60    neg
61    neg
62    pos
63    neg
64    neg
65    pos
66    neg
67    pos
68    neg
69    neg
70    neg
71    pos
72    neg
73    pos
74    neg
75    neg
76    neg
77    neg
78    neg
79    pos
80    neg
81    neg
82    neg
83    neg
84    neg
85    pos
86    neg
87    neg
88    neg
89    pos
90    neg
91    neg
92    neg
93    neg
94    pos
95    neg
96    neg
97    neg
98    neg
99    neg
100   pos
101   pos
102   neg
103   neg
104   neg
105   neg
106   neg
107   neg
108   neg
109   neg
110   pos
111   pos
112   pos
113   neg
114   neg
115   pos
116   pos
117   pos
118   neg
119   neg
120   neg
121   pos
122   neg
123   neg
124   neg
125   pos
126   pos
127   neg
128   neg
129   pos
130   pos
131   pos
132   pos
133   pos
134   neg
135   neg
136   neg
137   neg
138   neg
139   neg
140   neg
141   neg
142   neg
143   neg
144   pos
145   neg
146   neg
147   neg
148   neg
149   neg
150   neg
151   neg
152   neg
153   pos
154   neg
155   pos
156   pos
157   neg
158   neg
159   neg
160   pos
161   neg
162   neg
163   neg
164   neg
165   pos
166   pos
167   neg
168   neg
169   neg
170   neg
171   pos
172   pos
173   neg
174   neg
175   neg
176   pos
177   neg
178   pos
179   neg
180   pos
181   neg
182   neg
183   neg
184   neg
185   neg
186   pos
187   pos
188   pos
189   pos
190   pos
191   neg
192   neg
193   pos
194   pos
195   neg
196   pos
197   neg
198   pos
199   pos
200   pos
201   neg
202   neg
203   neg
204   neg
205   neg
206   neg
207   pos
208   pos
209   neg
210   pos
211   neg
212   neg
213   neg
214   pos
215   pos
216   pos
217   pos
218   neg
219   pos
220   pos
221   pos
222   pos
223   neg
224   neg
225   neg
226   neg
227   neg
228   pos
229   neg
230   neg
231   pos
232   pos
233   neg
234   neg
235   neg
236   pos
237   pos
238   pos
239   pos
240   neg
241   neg
242   neg
243   pos
244   pos
245   neg
246   pos
247   neg
248   neg
249   neg
250   neg
251   neg
252   neg
253   neg
254   neg
255   pos
256   pos
257   neg
258   neg
259   neg
260   pos
261   neg
262   pos
263   neg
264   neg
265   pos
266   neg
267   pos
268   neg
269   neg
270   pos
271   pos
272   neg
273   neg
274   neg
275   neg
276   neg
277   pos
278   neg
279   neg
280   neg
281   pos
282   neg
283   neg
284   pos
285   pos
286   neg
287   neg
288   pos
289   neg
290   neg
291   neg
292   pos
293   pos
294   pos
295   neg
296   neg
297   pos
298   neg
299   pos
300   neg
301   pos
302   pos
303   neg
304   pos
305   neg
306   neg
307   pos
308   neg
309   pos
310   pos
311   neg
312   neg
313   pos
314   neg
315   pos
316   neg
317   neg
318   pos
319   neg
320   pos
321   neg
322   pos
323   pos
324   pos
325   neg
326   neg
327   pos
328   neg
329   pos
330   neg
331   neg
332   neg
333   pos
334   neg
335   neg
336   neg
337   neg
338   pos
339   pos
340   pos
341   neg
342   neg
343   neg
344   neg
345   neg
346   neg
347   neg
348   neg
349   neg
350   pos
351   neg
352   neg
353   neg
354   neg
355   neg
356   pos
357   pos
358   pos
359   neg
360   pos
361   pos
362   neg
363   neg
364   pos
365   neg
366   neg
367   pos
368   neg
369   neg
370   pos
371   pos
372   neg
373   neg
374   neg
375   neg
376   pos
377   neg
378   neg
379   pos
380   neg
381   neg
382   neg
383   neg
384   neg
385   neg
386   neg
387   pos
388   pos
389   pos
390   neg
391   neg
392   pos
393   neg
394   neg
395   pos
396   neg
397   neg
398   pos
399   neg
400   pos
401   pos
402   neg
403   pos
404   neg
405   pos
406   neg
407   pos
408   neg
409   pos
410   pos
411   neg
412   neg
413   neg
414   neg
415   pos
416   pos
417   neg
418   pos
419   neg
420   pos
421   neg
422   neg
423   neg
424   neg
425   pos
426   pos
427   neg
428   pos
429   neg
430   pos
431   neg
432   neg
433   neg
434   neg
435   neg
436   pos
437   neg
438   neg
439   neg
440   neg
441   pos
442   neg
443   neg
444   pos
445   pos
446   pos
447   neg
448   neg
449   pos
450   neg
451   neg
452   pos
453   neg
454   neg
455   neg
456   pos
457   neg
458   neg
459   pos
460   neg
461   neg
462   neg
463   neg
464   neg
465   neg
466   neg
467   neg
468   neg
469   pos
470   neg
471   neg
472   neg
473   neg
474   neg
475   neg
476   neg
477   pos
478   neg
479   neg
480   neg
481   pos
482   neg
483   neg
484   neg
485   pos
486   pos
487   neg
488   neg
489   neg
490   neg
491   neg
492   neg
493   neg
494   pos
495   neg
496   neg
497   neg
498   neg
499   pos
500   neg
501   neg
502   neg
503   pos
504   neg
505   neg
506   neg
507   pos
508   neg
509   neg
510   neg
511   pos
512   neg
513   neg
514   neg
515   neg
516   pos
517   pos
518   neg
519   neg
520   neg
521   neg
522   neg
523   neg
524   pos
525   neg
526   neg
527   neg
528   neg
529   neg
530   neg
531   neg
532   neg
533   neg
534   neg
535   neg
536   pos
537   neg
538   neg
539   neg
540   pos
541   pos
542   pos
543   pos
544   neg
545   neg
546   pos
547   pos
548   neg
549   neg
550   neg
551   neg
552   neg
553   neg
554   neg
555   neg
556   neg
557   neg
558   neg
559   neg
560   neg
561   pos
562   pos
563   neg
564   neg
565   neg
566   neg
567   neg
568   neg
569   neg
570   pos
571   neg
572   neg
573   neg
574   neg
575   neg
576   neg
577   neg
578   pos
579   neg
580   pos
581   pos
582   neg
583   neg
584   neg
585   pos
586   neg
587   pos
588   neg
589   pos
590   neg
591   pos
592   neg
593   pos
594   neg
595   neg
596   pos
597   neg
598   neg
599   pos
600   neg
601   neg
602   neg
603   neg
604   pos
605   pos
606   neg
607   pos
608   neg
609   neg
610   neg
611   neg
612   pos
613   pos
614   neg
615   pos
616   neg
617   neg
618   neg
619   pos
620   pos
621   neg
622   neg
623   neg
624   neg
625   neg
626   neg
627   neg
628   neg
629   neg
630   neg
631   pos
632   neg
633   neg
634   neg
635   neg
636   pos
637   neg
638   neg
639   pos
640   neg
641   neg
642   neg
643   pos
644   neg
645   neg
646   neg
647   pos
648   pos
649   pos
650   neg
651   neg
652   neg
653   neg
654   neg
655   neg
656   pos
657   neg
658   neg
659   neg
660   pos
661   neg
662   pos
663   pos
664   pos
665   pos
666   neg
667   pos
668   pos
669   neg
670   neg
671   neg
672   neg
673   neg
674   neg
675   neg
676   pos
677   pos
678   neg
679   pos
680   neg
681   neg
682   pos
683   neg
684   pos
685   neg
686   neg
687   neg
688   neg
689   neg
690   pos
691   neg
692   pos
693   neg
694   pos
695   neg
696   pos
697   pos
698   neg
699   neg
700   neg
701   neg
702   pos
703   pos
704   neg
705   neg
706   neg
707   pos
708   neg
709   pos
710   pos
711   neg
712   neg
713   pos
714   neg
715   neg
716   pos
717   pos
718   neg
719   neg
720   pos
721   neg
722   neg
723   pos
724   neg
725   neg
726   neg
727   neg
728   neg
729   neg
730   neg
731   pos
732   pos
733   pos
734   neg
735   neg
736   neg
737   neg
738   neg
739   neg
740   pos
741   pos
742   neg
743   neg
744   pos
745   neg
746   neg
747   pos
748   neg
749   pos
750   pos
751   pos
752   neg
753   neg
754   pos
755   pos
756   pos
757   neg
758   pos
759   neg
760   pos
761   neg
762   pos
763   neg
764   neg
765   neg
766   neg
767   pos
768   neg

Een snelle verkenning van de dataset toont aan dat er meer nullen in de gegevens zitten dan verwacht (vooral omdat een BMI of tricep huiddikte van 0 onmogelijk is), wat betekent dat ontbrekende waarden als nullen worden geregistreerd. Zie bijvoorbeeld het histogram van de tricep huidplooidikte, waar de nullen voor dikte opvallen.

Dit fenomeen is ook te zien in de glucose-, druk-, insuline- en massavariabelen. We zetten eerst de 0-scores in alle variabelen (behalve “zwanger”) over naar NA (missende waarde). Daarvoor gebruiken we de mutate_at()functie (die binnenkort wordt vervangen door mutate() met across()) om aan te geven op welke variabelen we onze muterende functie willen toepassen. We gebruiken de if_else()functie om aan te geven waar we de waarde mee moeten vervangen als de voorwaarde waar of onwaar is.

Onze gegevens zijn klaar. Laten we beginnen met het maken van een aantal tidymodels!

Haal train/test sets uit elkaar

Laten we onze data verdelen in trainings- en testdata. De trainingsdata worden gebruikt om ons model te vinden en de parameters in te stellen (tune). De testdata gebruiken we alleen om de werking van het finale model vast te stellen. Dat splitten kunnen we doen door de inital_split() functie (van het rsample pakket). Dat creëert een speciaal “split” object.

<Analysis/Assess/Total>
<576/192/768>

diabetes_split, ons gesplitste object, vertelt ons hoeveel waarnemingen we hebben in de trainingsset, de testset en de gehele dataset: <train/test/totaal> (576/192/768).

De trainings- en testsets kunnen uit het “split”-object worden gehaald met behulp van de training() en testing() functies. Hoewel we deze objecten niet echt zullen gebruiken in de pipeline (daarvoor zullen we het diabetes_split-object zelf gebruiken).

Op een gegeven moment zullen we de parameters hiervan wat willen tuenen (afstemmen). Dat doen we met cross-validatie. Zo ontstaat er met vfold_cv() een cross-validatie versie van de trainingsset waar we zo op terugkomen.

Defineeer een recipe

Met het pakket recipes kun je de variabelen een rol geven, als uitkomst of voorspellende variabele (gebruik een “formule”) b.v.. Maar met recipe kun je ook andere voorbereidingsstappen zetten die je nodig acht (zoals standaardiseren, imputeren, PCA, etc). Een recipe voer je uit in delen (gelaagd op elkaar door pipes %>% te gebruiken):

 1. Specificeer de formule (recipe()): specificeer eerst wat is de uitkomstvariabele en wat zijn de predictoren;

 2. Specificeer pre-processing steps (step_zzz()): defineer voorbereidingsstappen, zoals imputatie, creëren van dummy variabelen, schalen en wat al niet meer

Zo kunnen we bijvoorbeeld de volgende recipe maken.

Als je ooit eerder formules hebt gezien (bijvoorbeeld met behulp van de lm() functie in R), dan weet je misschien dat we onze formule veel efficiënter hadden kunnen schrijven met behulp van een shortcut, waarbij de . alle variabelen in de gegevens vertegenwoordigt: outcome ~ .

De volledige lijst van beschikbare voorbewerkingsstappen is hier te vinden. In de bovenstaande chunck hebben we de functies all_numeric() en all_predictors() gebruikt als argumenten van voorbereiding. Deze worden “rolselecties” genoemd en geven aan dat we de stap willen toepassen op “alle numerieke” variabelen of “alle predictoren”. De lijst van alle potentiële rolselectoren kan worden gevonden door ?selectis in je console te typen.

Merk op dat we het originele diabetes_clean data-object hebben gebruikt (we stellen recipe(..., data = diabetes_clean)), in plaats van het diabetes_train-object of het diabetes_split-object. Het blijkt dat we deze allemaal hadden kunnen gebruiken. Alle recipes die op dit punt uit het dataobject worden gehaald zijn de namen en rollen van de uitkomst en de voorspellende variabelen. We zullen deze recipe later toepassen op specifieke datasets. Dit betekent dat voor grote datasets een kleinere dataset gebruikt wordt om tijd en geheugen te besparen.

Inderdaad, als we een samenvatting van het diabetes_recipe object printen, dan laat het ons gewoon zien hoeveel voorspellingsvariabelen we hebben gespecificeerd en welke stappen we hebben gespecificeerd (maar het implementeert ze eigenlijk nog niet!).

Data Recipe

Inputs:

   role #variables
  outcome     1
 predictor     8

Operations:

Centering and scaling for all_numeric()
K-nearest neighbor imputation for all_predictors()

Als je de voorbewerkte dataset zelf wilt extraheren, kunt je eerst prep() het recept voor een specifieke dataset en juice() het voorbewerkte recept om de voorbewerkte gegevens te extraheren. Het blijkt dat het extraheren van de voorbewerkte data eigenlijk niet nodig is voor de pipeline, omdat dit onder de motorkap gebeurt als het model geschikt is. Soms is het toch nuttig.

# A tibble: 576 x 9
  pregnant glucose pressure triceps insulin  mass pedigree   age
   <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl> <dbl>  <dbl>  <dbl>
 1  0.673  0.837  -0.0581 0.616  0.328  0.187  0.531 1.37 
 2 -0.824 -1.21  -0.537  0.0354 -0.770 -0.831  -0.359 -0.205 
 3  1.27  1.98  -0.697  0.229  1.33  -1.31   0.676 -0.122 
 4 -1.12  0.478  -2.61  0.616  0.0669 1.57   5.89 -0.0396
 5  0.374 -0.205  0.102 -0.700 -0.404 -0.977  -0.843 -0.287 
 6  1.87  -0.238  0.229  0.229  0.558  0.435  -1.06 -0.370 
 7 -0.525  2.43  -0.218  1.58  3.15  -0.264  -0.982 1.61 
 8  1.27  0.0877  1.86  -0.178  0.863  0.318  -0.743 1.70 
 9  0.0743 -0.401  1.54  0.674  0.139  0.769  -0.875 -0.287 
10  1.87  0.544  0.581 -0.448  0.666 -0.758  3.16  1.94 
# … with 566 more rows, and 1 more variable: diabetes <fct>

Specificeer het model

Tot nu toe hebben we onze data verdeeld in training en test-sets en onze pre-proces stappen gespecificeerd door een recipe te gebruiken. Nu willen we ons model definiëren en daarvoor gebruiken we het parsnip pakket dat in tidymodels zit.

Parsnip biedt een uniforme interface voor de enorme verscheidenheid aan modellen die er in R bestaan. Dit betekent dat je slechts één manier hoeft te leren om een model te specificeren en dan kun je dit gebruiken voor allerlei verschillende modellen, vaak met enkele coderegel.

Er zijn een paar primaire componenten in de modelspecificatie opgeslagen:

 1. Het model type: wat voor soort model wil je gebruiken, zoals rand_forest() voor het random forest-model, logistic_reg() voor het logistisch regressie-model, svm_poly() voor een polynomiaal SVM-model, enz. De volledige lijst van modellen die beschikbaar zijn via parsnip kan [hier] (link naar website) vinden.

 2. De arguments: de model parameter waarden (de benaming is consistent over verschillende modellen), door het gebruik van set_args().

 3. De engine: het onderliggende pakket waar het model van wegkomt (bv. “ranger” voor implementatie van Random Forest), door het gebuik van set_engine().

 4. De mode: het type voorspelling - omdat verschillende pakketten zowel classificatie (binaire/categoriale voorspelling) en regressie (continue voorspelling) kunnen uitvoeren, door het gebruik van set_mode().

Als we bijvoorbeeld een random forest model willen gebruiken, zoals dat in het ranger pakket zit, met als doel classificatie en we willen de try parameter tunen (het afstemmen van het aantal willekeurig gekozen variabelen dat bij elke splitsing in aanmerking moet worden genomen), dan moeten we de volgende modelspecificatie definiëren:

Als je later het variabele belang van jouw uiteindelijke model wilt kunnen onderzoeken, moet je het engine argument opnieuw instellen. De volgende code specificeert bijvoorbeeld een logistisch regressiemodel uit het glm pakket.

Deze code draait niet het model. Net als de recipe, is het veel meer een beschrijving van het model. Echter, wanneer je een parameter op tune() zet wordt het later gestemd in de stemfase van de pipeline (bv. om de waarde vast te stellen van de parameter die de beste performance geeft). Je kunt ook zelf een bepaalde waarde aan de parameter geven wanneer je het niet wilt afstemmen, bv door set_args(mtry = 4) te gebruiken. Een ander ding om op te merken is dat niets wat deze modelspecificatie betreft specifiek is voor de diabetes-dataset.

Alles in een workflow samenbrengen

We zijn klaar om het model en de recipes in een workflow te plaatsen. Een workflow zet je op door het gebruik van workflow() (van het workflows pakket) en dan kun je een recipe en een model toevoegen.

Merk op dat we de voorbewerkingsstappen nog niet in de recipe hebben geïmplementeerd noch dat we het model hebben gepast. We hebben alleen maar het raamwerk geschreven. Pas als we de parameters hebben afgestemd of in het model hebben gepast, worden het recept en het model daadwerkelijk geïmplementeerd.

Afstemmen van de parameters

Omdat er een parameter is ontwikkeld om af te stemmen (mtry), moeten we dat daar voor gebruiken (bv. de waarde kiezen die de beste performance laat zien) voordat we het model passen. Als je geen parameters hebt om af te stemmen, kun je dit deel overslaan.

Dat afstemmen doen we door een cross-validation object (diabetes_cv) te kiezen. Om dat te doen specificeren we de range van mtry waarden die we willen gebruiken en dan voegen we een stemmingslaag toe aan onze workflow door tune_grid() te gebruiken (van het tune pakket). We richten ons op twee maten: accuracy en roc_auc (van het yardstick pakket). Die vertellen ons welke maten we het beste kunnen gebruiken.

Je kunt verschillende parameters afstemmen door verschillende parameters aan de expand.grid() functie toe te voegen, bv. expand.grid(mtry = c(3, 4, 5), trees = c(100, 500)).

Het is altijd goed om de resultaten van de cross-validatie goed te onderzoeken. collect_metrics() is echt een handige functie die in verschillende omstandigheden kan worden gebruikt om te vergelijken die zijn berekend in het object dat is gebruikt. In dit geval komen de maten van de cross-validatie performance over de verschillende waarden van de performance.

# A tibble: 6 x 7
  mtry .metric .estimator mean   n std_err .config       
 <dbl> <chr>  <chr>   <dbl> <int>  <dbl> <chr>        
1   3 accuracy binary   0.750  10 0.0225 Preprocessor1_Model1
2   3 roc_auc binary   0.829  10 0.0154 Preprocessor1_Model1
3   4 accuracy binary   0.758  10 0.0226 Preprocessor1_Model2
4   4 roc_auc binary   0.828  10 0.0149 Preprocessor1_Model2
5   5 accuracy binary   0.753  10 0.0232 Preprocessor1_Model3
6   5 roc_auc binary   0.826  10 0.0153 Preprocessor1_Model3

Ten opzichte van accuracy en AUC laat mtry = 4 de beste performance zien (hoogste gemiddelde waarden).

Afronden van de workflow

We willen een laag aan onze workflow toevoegen die overeenkomt met de afgestemde parameter, d.w.z. dat we mtry instellen als de waarde die de beste resultaten opleverde. Als je geen parameters hebt afgestemd, kun je deze stap overslaan.

We kunnen de beste waarde voor de nauwkeurigheidsmetriek extraheren door de select_best()functie toe te passen op het afstemmingsobject.

# A tibble: 1 x 2
  mtry .config       
 <dbl> <chr>        
1   4 Preprocessor1_Model2

Dan kunnen we deze parameter aan de workflow toevoegen door de finalize_workflow() functie te gebruiken.

Evalueren van het model op de test set

Nu we ons recipe en ons model hebben gedefinieerd en de parameters van het model hebben getuned, zijn we klaar om daadwerkelijk het uiteindelijke model te draaien. Aangezien al deze informatie in het workflow-object zit, zullen we de last_fit() functie toepassen op onze workflow en ons train/test-splitsingsobject. Dit zal automatisch het door de workflow gespecificeerde model trainen met behulp van de trainingsgegevens en evaluaties produceren op basis van de testset.

Merk op dat het object dat wordt gecreëerd een data-frame-achtig object is; het is een tibble met listkolommen.

# Resampling results
# Manual resampling 
# A tibble: 1 x 6
 splits   id    .metrics  .notes  .predictions  .workflow
 <list>   <chr>   <list>   <list>  <list>     <list>  
1 <rsplit [5… train/te… <tibble [2… <tibble … <tibble [192 … <workflo…

Dit is echt een aardige eigenschap van tidymodels (en ook waarom je zo goed kunt werken met tidyverse) omdat je al je nette handelingen op het modelobject kunt uitvoeren.

Aangezien we het trainings/testobject al hebben geleverd op het moment dat we in de workflow werken, worden de maten geëvalueerd op de testset. Wanneer we nu de collect_metrics() functie gebruiken (herinner ons dat we deze hebben gebruikt bij het afstemmen van onze parameters), haalt deze de prestaties van het uiteindelijke model (aangezien rf_fit nu bestaat uit een enkel definitief model) toegepast op de test set.

# A tibble: 2 x 4
 .metric .estimator .estimate .config       
 <chr>  <chr>     <dbl> <chr>        
1 accuracy binary     0.745 Preprocessor1_Model1
2 roc_auc binary     0.831 Preprocessor1_Model1

Overall is de performance heel goed, met een accuracy van 0.74 en een AUC van 0.82. Maar deze waarden zijn vaak lager dan in de trainingsset.

Je kunt de test set voorspellingen zelf gebruiken met de collect_predictions() functie. Let op dat er 192 rijen in het voorspellingsobject zitten dat overeenkomt met de test set observaties (juist om jou te laten zien dat deze gebaseerd zijn op de testset meer dan op de trainingsset).

# A tibble: 192 x 7
  id    .pred_neg .pred_pos .row .pred_class diabetes .config  
  <chr>     <dbl>   <dbl> <int> <fct>    <fct>  <chr>   
 1 train/te…  1.00   0.00045   4 neg     neg   Preproces…
 2 train/te…  0.967  0.0330   7 neg     pos   Preproces…
 3 train/te…  0.0393  0.961   12 pos     pos   Preproces…
 4 train/te…  0.708  0.292   19 neg     neg   Preproces…
 5 train/te…  0.636  0.364   21 neg     neg   Preproces…
 6 train/te…  0.541  0.459   25 neg     pos   Preproces…
 7 train/te…  0.482  0.518   27 pos     pos   Preproces…
 8 train/te…  0.692  0.308   29 neg     neg   Preproces…
 9 train/te…  0.951  0.0493   34 neg     neg   Preproces…
10 train/te…  0.369  0.631   35 pos     neg   Preproces…
# … with 182 more rows

Omndat dit een normaal data frame/tibble object is, kunnen we de samenvattingen genereren en een confusie matrix plotten.

     Truth
Prediction neg pos
    neg 106 33
    pos 16 37

We kunnen ook de voorspelde kansverdelingen voor elke klasse in kaart brengen.

De voorspellingen kun je ook als volgt laten zien:

[[1]]
# A tibble: 192 x 6
  .pred_neg .pred_pos .row .pred_class diabetes .config       
    <dbl>   <dbl> <int> <fct>    <fct>  <chr>        
 1  1.00   0.00045   4 neg     neg   Preprocessor1_Model1
 2  0.967  0.0330   7 neg     pos   Preprocessor1_Model1
 3  0.0393  0.961   12 pos     pos   Preprocessor1_Model1
 4  0.708  0.292   19 neg     neg   Preprocessor1_Model1
 5  0.636  0.364   21 neg     neg   Preprocessor1_Model1
 6  0.541  0.459   25 neg     pos   Preprocessor1_Model1
 7  0.482  0.518   27 pos     pos   Preprocessor1_Model1
 8  0.692  0.308   29 neg     neg   Preprocessor1_Model1
 9  0.951  0.0493   34 neg     neg   Preprocessor1_Model1
10  0.369  0.631   35 pos     neg   Preprocessor1_Model1
# … with 182 more rows

Het laatste model

In de vorige paragraaf is het model dat is getraind op de trainingsgegevens geëvalueerd aan de hand van de testgegevens. Maar als je eenmaal jouw definitieve model hebt bepaald, wil je het vaak trainen op je volledige dataset en het dan gebruiken om de respons voor nieuwe gegevens te voorspellen.

Als je jouw model wilt gebruiken om de respons voor nieuwe waarnemingen te voorspellen, moet je de fit()functie op jouw workflow gebruiken en de dataset waarop je het uiteindelijke model wilt laten passen (bijvoorbeeld de volledige training + testdataset).

Het final_model object bevat een aantal zaken, waaronder het ranger-object dat getraind is met de parameters die via de workflow in rf_workflow zijn vastgelegd op basis van de gegevens in diabetes_clean (de gecombineerde trainings- en testgegevens).

══ Workflow [trained] ════════════════════════════════════════════════
Preprocessor: Recipe
Model: rand_forest()

── Preprocessor ──────────────────────────────────────────────────────
2 Recipe Steps

• step_normalize()
• step_knnimpute()

── Model ─────────────────────────────────────────────────────────────
Ranger result

Call:
 ranger::ranger(x = maybe_data_frame(x), y = y, mtry = min_cols(~4,   x), importance = ~"impurity", num.threads = 1, verbose = FALSE,   seed = sample.int(10^5, 1), probability = TRUE) 

Type:               Probability estimation 
Number of trees:         500 
Sample size:           768 
Number of independent variables: 8 
Mtry:               4 
Target node size:         10 
Variable importance mode:     impurity 
Splitrule:            gini 
OOB prediction error (Brier s.): 0.1576627 

Als we de diabetes status van een nieuwe vrouw willen voorspellen, kunnen we de predict() functie gebruiken.

Bijvoorbeeld, definieren we de data voor een nieuwe vrouw.

# A tibble: 1 x 8
 pregnant glucose pressure triceps insulin mass pedigree  age
   <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl> <dbl>  <dbl> <dbl>
1    2   95    70   31   102 28.2   0.67  47

De voorspelde diabetes status van deze nieuwe vrouw is “negatief”.

# A tibble: 1 x 1
 .pred_class
 <fct>   
1 neg    

Variabele belang

Als je de belangrijkheid van een variabele uit je model wilt vaststellen, voor zover je dat kan zien, moet je het modelobject uit het fit() object halen (dat voor ons final_model heet). De functie die het model extraheert is pull_workflow_fit() en dan moet je het fit-object pakken dat de output bevat.

Ranger result

Call:
 ranger::ranger(x = maybe_data_frame(x), y = y, mtry = min_cols(~4,   x), importance = ~"impurity", num.threads = 1, verbose = FALSE,   seed = sample.int(10^5, 1), probability = TRUE) 

Type:               Probability estimation 
Number of trees:         500 
Sample size:           768 
Number of independent variables: 8 
Mtry:               4 
Target node size:         10 
Variable importance mode:     impurity 
Splitrule:            gini 
OOB prediction error (Brier s.): 0.1576627 

Vervolgens kun je het belang van de variabele uit het ranger-object zelf halen (variable.importance is een specifiek object in de ranger-output - dit zal moeten worden aangepast voor het specifieke objecttype van andere modellen).

pregnant glucose pressure triceps insulin   mass pedigree 
16.33289 80.62800 17.08757 21.43870 51.76331 42.41799 30.79204 
   age 
34.36002