Bookdown

Hoe maak je een boek. Bookdown is het pakket van R waar dat mee kan. Hier enkele tips om dat te doen

Jack Dougherty en Ilya Ilyankou, bewerking Harrie Jonkman www.harriejonkman.nl
06-24-2019

Introductie

Hier zie je een klein open-source boekje dat met R/RStudio, het pakket Bookdown en het programma GitHub is gemaakt. Voor deze leidraad heb ik gebruik gemaakt van een stukje stukje tekst dat Jack Dougherty and Ilya Ilyankou hebben gemaakt voor hun open-source boek link.
Ook hun boek is gemaakt met open-source-gereedschappen, het pakket Bookdown en de programma’s RStudio en GitHub. Als je in Bookdown werkt ben je als auteur in staat om met Markdown te werken (een makkelijke computer syntaxtaal om op verschillende platforms mee te lezen en te schrijven). Met die taal kun je ook publiceren in verschillende formats (HTML web-taal, PDF, ePUB en Microsoft Word documenten). Als je het boek host in een openbaar toegankelijke GitHub repository en het met GitHub Pages publiceert, wordt de tekst van het boek en het product toegankelijk op het web. Over Markdown en RMarkdown heb ik in eerdere blogs van Harrie’s hoekje geschreven. Voor de technische basisgids om met Bookdown te publiceren kunnen we verwijzen naar Yihui Xie, Bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown, 2018, link.

Een alternatief platform voor het uitgeven van boeken is Pressbooks. Deze open-source bron van WordPress ondersteunt ook meerdere publicatie formaten (HMTL, PDF, ePUB). Auteurs kunnen gebruik maken van de betaalde hosting service http://Pressbooks.com. Gebruikers met geavanceerde WordPress-expertise en wat systeembeheervaardigheden kunnen de code ook downloaden van [link] (http://github.com/pressbooks) en hun eigen zelf gehoste boekenuitgeverij runnen.

Setup RStudio, Bookdown en TinyTeX instellen

Hieronder volgen enkele stappen die je moet zetten om een boek op te zetten zoals hierboven geformuleerd. Het zijn algemene principes die van toepassing zijn op verschillende computersytemen. Je hebt geen speciale kennis nog, maar het is allemaal makkelijker als je avontuurlijk bent of al bekend bent met R Studio, GitHub en/of computercodes.

Download en bouw een voorbeeldboekje

Tip: In toekomstige sessies met RStudio moet u mogelijk het tabblad Pakketten selecteren en op Update klikken om uw softwarepakketten up-to-date te houden. Zie link

Publiceer je boek met GitHub Pages…

Uw Bookdown en GitHub instellingen aanpassen

Nog enkele tips

Hoofdstukken beginnen met een eerste niveau koptekst (één hashtag: #) en secties beginnen met een tweede niveau koptekst (twee hashtags: ##). Zowel de hoofdstuk- als sectietitels worden onmiddellijk gevolgd door een korte ID tussen gehoekte haakjes om kruisverwijzingen in het boek mogelijk te maken. De korte ID’s MOETEN uniek zijn, en moeten idealiter overeenkomen met de .Rmd-bestandsnaam. Hoewel elke hashtag hoofdstuk/sectie titel de standaard ID is (zoals #Inleiding in index.Rmd), is het veiliger om voor elk hoofdstuk/sectie een unieke korte ID te maken om verwarring te voorkomen.

De cursief gedrukte lijnen staan bovenaan elk hoofdstuk of sectie, met een kruisverwijzing naar de auteurspagina, gevolgd door de laatste bijgewerkte datum. Voorbeelden van hoofdstukkop, met korte ID’s, bylines en data: # Hoofdstuk Titel {#Hoofdstuk} *by[Esther Horrevorts, Hans Bellaarts](authors), last updated: June 18, 2019*

Subrubrieken binnen de hoofdstukken en secties beginnen met drie hashtags en eindigen met een symbool zonder nummering {-}.

Om een interne kruisverwijzing naar een hoofdstuk of sectie in het boek in te voegen, kun je een link invoegen met haakjes [voor de tekst] en haakjes (met de korte ID). Als verwijzing in de tekst verschijnt, voeg dan de Furfase “in dit boek” toe aan het einde van de zin, zodat we in de toekomst alle kruisverwijzingen kunnen zoeken/vinden als dat nodig is:

Zie de [GitHub tutorial](github) in het Dataviz-boek

OPMERKING: de bovenstaande verwijzingen zijn ontworpen voor het HOSTEN van WEB BOOEKEN, en werken mogelijk niet hetzelfde in lokale repo versies, of in ebook/PDF versies.